OBVESTILO - DODATNE INFORMACIJE O IZVAJANJU VIDEONADZORA

Obveščamo vas, da družba DUMIS, podjetje za predelavo plastičnih mas, orodjarstvo in trgovino d.o.o., Cesta na Rupo 45, 4000 Kranj izvaja videonadzor dostopa območje družbe in s tem na oziroma v uradne službene oziroma poslovne prostore, v okolici poslovnih oziroma delovnih prostorov družbe in tudi znotraj poslovnih oziroma delovnih prostorov (v nadaljevanju: videonadzor) na lokaciji sedeža družbe, tj. na naslovu Cesta na Rupo 45, 4000 Kranj.

 

 1. Kontaktni podatki upravljavca:

DUMIS d.o.o., Cesta na Rupo 45, 4000 Kranj    

Telefon: + 386 4 275 12 00            

E- pošta: info@dumis.si

 

 1. Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo oziroma se izvaja videonadzor:

Obdelava osebnih podatkov z uporabo videonadzornega sistema se izvaja z namenom zagotovitve optimalne stopnje varovanja ljudi in premoženja, ki so oziroma je na varovanem območju upravljavca. 

Upravljavec izvaja videonadzor zaradi: 

 • zagotavljanja varovanja interesov družbe in s tem:
 • zagotavljanje varovanja in varnosti zaposlenih,
 • varovanje premoženja družbe (opreme, delovnih sredstev in naprav, orodij),
 • zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v ali iz poslovnih prostorov (orodjarna, glavna proizvodna hala, mala delavnica, mlini, ) oziroma na površino družbe (parkirišča, posest v okolici),
 • ob ev. poskusih vandalizma oziroma drugih kaznivih dejanj (tatvina, vlom…) ugotoviti identiteto storilca ter ustrezno ukrepati,
 • preprečitev kakršnekoli nesreče oziroma nezgode ter v danem primeru za čimprejšnje ukrepanje in preprečitev nastalih posledic ter za ugotovitev vzroka nastale situacije.

 

 1. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: 

Videonadzor se izvaja na podlagi zakonitih interesov upravljavca, člen 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov v povezavi s 76., 77. in 78. členom ZVOP-2.

Upravljavec z obdelavo zasleduje legitimen (zakonit) interes upravljavca, t.j. zagotovitev varovanja ljudi in premoženja znotraj poslovnega območja ter vseh poslovnih stavb oziroma prostorov. Teh namenov ni mogoče doseči z milejšimi sredstvi. Obdelava osebnih podatkov je za uresničitev tega zakonitega interesa upravljavca potrebna in bo pomembno pripomogla k doseganju namena za katerega se videonadzor izvaja. Nad zakonitim interesom upravljavca interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznikov, na katere se podatki nanašajo, ne prevladajo. 

 

 1. Vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo: 

Videonadzor se uvaja in izvaja predvsem zaradi zaščite premoženja družbe in varnosti zaposlenih oziroma za namene kot so opredeljeni v 2. točki tega obvestila.

Na podlagi videonadzora obdelujemo naslednje osebne podatke:

 • posnetek posameznika (slika),
 • kraj posnetka in datum posnetka.

 

 1. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov: 

Direktor družbe ter ev. pooblaščene osebe.

 

 1. Pooblaščene osebe za dostop do žive slike in spremljanja dogajanja v živo ter zvočna intervencija: 

Pooblaščena oseba za pregled posnetkov in/ali vpogled žive slike je direktor družbe.

Zvočna intervencija za čas videonadzora se ne izvaja.

 

 1. Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:

Osebnih podatkov ne prenašamo v tretje države.

 

 1. Obdobje hrambe osebnih podatkov:

Videoposnetki oseb za namene, določene v 2. točki tega obvestila se hranijo največ 1 (en) mesec. Po preteku roka se osebni podatki samodejno zbrišejo.

 

 1. Informacije o obstoju pravic posameznika: 

V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate na voljo:

 • pravico do dostopa,
 • pravico do popravka nepopolnih in neustreznih podatkov,
 • pravico do izbrisa,
 • pravico do omejitve obdelave,
 • pravico do ugovora.

Navedene pravice lahko uveljavljate, skladno z ZVOP-2 in Splošno uredbo, pri upravljavcu t.j. družbi DUMIS d.o.o.,

Telefon: +386 4 275 12 00,

E-pošta: info@dumis.si,

Naslov: Cesta na Rupo 45, 4000 Kranj

 

 1. Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

Pritožbo lahko podate pri Informacijskemu pooblaščencu na naslovu Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,

E-pošta: gp.ip@ip-rs.si;

Telefon: 01 230 97 30;

Spletna stran: www.ip-rs.si.

 

 1. Informacija o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov:

Upravljavec videonadzornega sistema ne oblikuje avtomatiziranega sprejemanja odločitev v zvezi z osebnimi podatki, vključno z oblikovanjem profilov.

Junij 2024

DUMIS d.o.o.

Direktor
Simon Urana

© 2024 • DUMIS d.o.o.

STORITVE