Naše storitve

Za zagotavljanje hitrosti, odzivnosti, natančnosti in kakovosti imamo v podjetju vpeljanih več različnih procesov. Najbolj osnovna sta procesa brizganja plastičnih mas ter proces kontrole. Podporo osnovnim procesom predstavljajo razvoj orodij, tehnologije in avtomatizacije ter izdelava orodij.

Z razvojem avtomatizacije izboljšujemo učinkovitost in ponovljivost procesov, z razvojem lastne orodjarne pa povečujemo fleksibilnost ter hitrejšo odzivnosti v podporo proizvodnji.

Razvoj orodja za brizganje
plastičnih mas

Dobro izdelano orodje je prvi pogoj za kakovosten izdelek. Z več kot 50 letnimi izkušnjami poznamo postopke izdelave orodij ter strokovnjake na našem trgu. Potrebna orodja izdelamo sami ali v kooperaciji s specialisti za izdelavo orodij za brizganje termoplastov. Orodja se konstruira in izdela na osnovi specifikacije artikla. Izdelava orodja se zaključi z vzorčnimi kosi, dokumentacijo o izdelavi in s potrditvijo stranke.

Specializirani smo za razvoj orodij za manjše izdelke iz tehničnih termoplastov. V ta namen orodja standardno opremimo s potrebnimi komponentami, ki omogočajo nadzor, varnost in ponovljivost procesa. Standardiziranje orodij nam omogoča njihovo uporabo na različnih proizvodnih enotah. Le to daje našim kupcem dodatno zagotovilo za izvedljivost proizvodnje in pravočasnost dobav.

Pri snovanju orodij upoštevamo dolgoletne izkušnje, pričakovane količine in življenjsko dobo orodij. Naš cilj je izdelava robustnega orodja, ki zahteva minimalno vzdrževanje tekom življenjske dobe. V ta namen koristimo kakovostne materiale in vgradne elemente.

Brizganje
plastičnih mas

S stroji za brizganje v moderno opremljeni brizgalnici, v treh izmenah upravlja ekipa usposobljenih sodelavcev. Na voljo imamo približno 18 brizgalnih strojev z zapiralno silo od 28t-220t. 

Vse več strojev je opremljenih s kartezičnimi roboti, ki služijo za kontroliran odvzem izdelkov iz stroja ter naknadno obdelavo izdelka v avtomatiziranih celicah. Večino naše proizvodnje je opremljene z brezvodilnimi stroji znamke Engel, ki so že desetletja sinonim za kakovost.

Za zagotovitev kakovostne priprave materiala, je vsak stroj opremljen s svojim sušilnim sistemom. Stroji so prav tako opremljeni s senzorji za nadzor temperature orodij, toplokanalnih sistemov in tehnološke vode. 

Za transport granulata porabljamo centralni vakuumski sistem, ki preprečuje razpihovanje prahu in nečistoč v proizvodnji.

Avtomatizacija naknadne
obdelave kosa

Naknadna obdelava kosa lahko zajema odstranitev dolivnega pripetja, srhov itd…, merjenje kosa, vstavljanje vložkov ali tiskanje. Začetni koraki avtomatizacije so bili izvedeni v kooperaciji z uveljavljenimi strokovnjaki za izdelavo avtomatiziranih celic. 

V zadnjem času pa na osnovi pridobljenih izkušenj, tako vzdrževanje kot razvoj novih celic izvajamo tudi sami. Integrirani kartezični roboti, nam omogočajo relativno hiter razvoj avtomatizirane dodelave artikla tudi pri manjših serijah. 

Zahtevnejše obdelave pa temeljijo na samostojnih celicah, opremljenih z univerzalnimi več-osnimi roboti ali z namenskimi pogoni za manipulacijo, obdelavo in merjenje.

Vpeljava avtomatizacije v podjetju prinaša skrajšanje delovnih ciklov ter večjo ponovljivost procesa. Tako nam kot našim kooperantom pa slednje predstavljata prednost pred konkurenti, saj so izdelki kakovostnejši in ekonomsko ugodnejši.

Izvedba meritev in
zagotavljanje kakovosti

Kontrola izdelkov je integrirana v sam proizvodni proces. Več-nivojska kontrola vključuje nadzor priprave proizvodnje, nadzor parametrov procesa, nadzor izdelkov neposredno v proizvodnji ter vzporedno kontrolo s strani službe kakovosti.

Za izdelke v naši proizvodnji vodimo evidence meritev, ki nam omogočajo sledenje karakteristik izdelkov skozi življenjsko dobo orodja. S pregledom evidenc lahko prepoznavamo trende procesov ter pravočasno reagiramo, da preprečimo neskladnosti procesov in izdelkov.

Za potrebe kontrole procesov in izdelkov imamo na voljo koordinatni merilni stroj, balansirni stroj, optični in dvokoordinatni mikroskop, dinamometre, toplotno kamero, namenske priprave itd…

Podjetje je od leta 1999 certificirano po standardu UL Underwriters Laboratory, od leta 2007 pa še po standardu ISO9001.

© 2024 • DUMIS d.o.o.

IZDELKI